Informacje o kole i łowiectwie

Bezpośrednio po zakończeniu działań II wojny światowej tereny łowieckie w okolicy Wronek według ówczesnej tradycji i zarządzeń znajdowały się w dzierżawie prywatnej nielicznej grupy myśliwych. Jednakże w oparciu o nowe ustalenia władz łowieckich , a zarazem celem umożliwienia polowań większej liczbie mieszkańców , koledzy myśliwi: Czesław Meisnerowski ,Władysław Poliński , Ignacy Walkowiak , Władysław Skibiński , Kazimierz Waroś , Marian Zieliński , Walery Szafran , Jan Greczka , Wojciech Wójtowicz , Teofil Machownia i Jakub Chmiel jesienią 1948 roku podjęli działania zmierzające do utworzenia koła łowieckiego. Cel ten został zrealizowany w 1949 roku i powstało Koło Łowieckie o nazwie „Wrona” z pierwszym zarządem w składzie: Władysław Poliński – prezes , Ignacy Walkowiak – łowczy , Kazimierz Waroś – skarbnik , Władysław Skibiński – sekretarz .

Koło to już pod koniec 1949 roku liczyło 20 członków z których pierwszy przyjęty został Wiktor Przybył legitymujący się jeszcze przedwojennym stażem myśliwskim. Niestety z grona założycieli koła nie ma już nikogo wśród żywych. Dlatego zarząd koła postanowił uczcić ich pamięć i w grudniu 2012 roku na jednym z skrzyżowań leśnych w naszym łowisku postawił kamień z tablicą pamiątkową. Niech chociaż ten skromny gest będzie podziękowaniem za ich prace i trud który ponieśli na rzecz naszego koła.

W pierwszych latach swego istnienia gospodarowaliśmy na obszarach polnych liczących około 7 tys. ha , w tym okresie nie prowadzono gospodarczej działalności łowieckiej. W 1955 roku na mocy dekretu o prawie łowieckim utworzono w całym kraju obwody łowieckie o powierzchni nie mniejszej niż 3 tys. ha. Koło „Wrona” zyskało tereny leśne o pow. około 930 ha co pozwoliło wdrożyć planowaną działalność łowiecka. Zaczęto zagospodarowywanie poletek żerowych i zaporowych w lesie, wprowadzono gospodarowanie na śródleśnych łąkach oraz wprowadzono zimowe dokarmianie zwierzyny a w okresie późniejszym zaangażowano strażnika łowieckiego. Następnym etapem była budowa urządzeń łowieckich w postaci paśników, budek dla kuropatw, podsypów dla bażantów i ambon. Działalność ta jest prowadzona przez cały czas gdyż ciągle budujemy lub remontujemy wszystkie wymienione wcześniej urządzenia. Jednak prawdziwym przełomem w tej dziedzinie w naszym kole był rok 1985/86 kiedy z inicjatywy ś.p. kolegi Andrzeja Pietruchy i dzięki społecznemu zaangażowaniu członków wybudowano bazę myśliwska przy leśniczówce w Pakawiu która służy nam do dziś.

Uzupełnieniem całości naszego gospodarowania był zakup w latach 1989/1990 gruntów rolnych które aktualnie są największym majątkiem koła ,posiadanie ich jest również zasługą A.Pietruchy. Grunty te początkowo uprawiano samodzielnie lecz koło odeszło od tej formy i dziś prawie w całości zostały wydzierżawione. W 2012 roku dla podniesienia dobrostanu zwierzyny koło zdecydowało się na uprawę 4,75 ha kukurydzy oraz ok 1,5 ha łubinu żółtego który upodobały sobie jelenie, sarny i daniele. Oprócz tego każdego roku do naszego łowiska trafiają dziesiątki ton różnego rodzaju karmy która pomaga zwierzynie przetrwać zimę.

I tu nasuwa się pytanie : czym dla myśliwego jest łowiectwo? Przede wszystkim jest kontaktem z naturą , obserwowaniem zmian jakie zachodzą w naszej ojczystej przyrodzie i często pomaganiem jej w sytuacjach kiedy jest taka potrzeba. Jest także przemyślanym gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych. Wspomnieć trzeba iż koło nasze od wielu lat prowadzi introdukcje ,zajęcy , kuropatw i bażantów. Gdyż stan zwierzyny drobnej jest bolączka nie tylko naszego regionu ale i wielu innych w kraju. W latach 50,60,70 i 80 dominujące były w kole polowania na ptactwo i zwierzynę drobną . Były polowania na których padało 168 zajęcy (1952 rok) czy 148 sztuk w 1981 roku jednak od tego momentu liczba zwierzyny drobnej ciągle spadała czego skutkiem jest to że w chwili obecnej na nią nie polujemy.

W okresie minionego 60 -lecia koło posiadało różną numerację , a w latach pięćdziesiątych zmieniono nazwę na „Szarak” , by w roku 1977 wrócić do pierwotnej nazwy „Wrona” . Pewnym korektą uległy również granice dzierżawionych obwodów.
W ciągu tych wszystkich lat przez koło przewinęło się mnóstwo oddanych mu ludzi których nie sposób w tym krótkim rysie wymienić. Wspomnę że stan osobowy koła do 1967 roku utrzymywał się w granicach 25 , a od 1968 notowano stały wzrost liczby członków by osiągnąć na koniec 2012 - 51 myśliwych. Spośród członków wielu może się poszczycić odznaczeniami państwowymi, resortowymi , regionalnymi i łowieckimi. Również posiadamy w swoich szeregach myśliwych którzy pozyskali medalowe trofea jeleni – byków , saren – kozłów i dzików – odyńców. Koło gospodaruje w chwili obecnej na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 8290 ha w tym tylko1346 ha stanowią lasy. Działalnością koła „Wrona” kieruje zarząd w składzie : Michał Wojtas – prezes , Witold Duda – łowczy , Wacław Janicki – podłowczy , Krzysztof Żelazny – skarbnik , Marek Lutomski – sekretarz.

Polecamy

Kalendarz Wydarzeń

Brak wydarzeń

Nowi użytkownicy

  • TomWronek
  • MJ
  • Oktawianpew36
  • lutomski
  • tomciohomcio

Aktualnie online

Odwiedza nas 1441 gości oraz 0 użytkowników.

Losowa fotka

2111.jpg

Statystyki

Użytkowników:
20
Artykułów:
92
Zakładek:
4
Odsłon artykułów:
750528